2-11-2020 Lonneke

Uitvoering van het Klimaatakkoord lastiger door COVID-19

De pandemie lijkt in eerste instantie een positief effect te hebben op het milieu. Toch blijkt nu dat de uitbraak de uitvoering van het Klimaatakkoord bemoeilijkt.

Amsterdam

Er wordt minder gevlogen, minder gereden, minder uitgestoten door fabrieken; kortom, de gevolgen van COVID-19 zijn over het algemeen gunstig voor het milieu. Toch zou de uitbraak de voortgang van het Klimaatakkoord niet ten goede komen.

Zoals te verwachten valt zijn er vertragingen in de uitvoering van het Klimaatakkoord in verband met het virus. Dit komt deels door uitgestelde werkzaamheden door de gedeeltelijke lockdown en deels door minder beschikbaar personeel vanwege ziekte. Gelukkig liggen de meeste maatregelen van het kabinet op schema en zijn er plannen om de maatregelen die gepland staan te vervroegen om zo mogelijke verdere vertraging te voorkomen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vindt het belangrijk om de doeleinden te halen en wil hier extra maatregelen voor nemen. Er worden de komende jaren via het Nationaal Groeifonds ook aanvullende middelen beschikbaar gesteld zodat we ondanks Corona de plannen kunnen realiseren.

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen