21-10-2020 Lonneke

Nederlands klimaatakkoord scoort niet overal voldoende

Voor het eerst sinds de introductie van de Green Deal is de stand van zaken opgemaakt rondom de klimaatdoelstellingen die hierin zijn opgenomen. Tegen 2030 zouden we als Europese Unie 55% minder CO2 uit moeten stoten ten opzichte van 1990. En wat blijkt? We zijn samen aardig op weg! Al zijn er in Nederland volgens de Europese Commissie nog een aantal aandachtspunten.

Nederland (1)

State of the Energy Union
In het ‘State of the Energy Union’ rapport worden vanaf heden jaarlijks de ontwikkelingen in het Europees energiebeleid vastgelegd. De plannen van een groot deel van de 27 Europese lidstaten zijn goed genoeg om de klimaatdoelstellingen te halen. Het Nederlandse klimaatakkoord scoorde helaas nog niet overal voldoende.

Nederland
Nederland heeft van de Europese Commissie drie adviezen gekregen om de tussentijdse doelstellingen van de Green Deal te halen. Er moeten ten eerste maatregelen genomen worden om het Nederlandse energieverbruik nog verder te verminderen. Er moet een slimme infrastructuur voor elektriciteit op worden gezet. De elektriciteit die lokaal opgewekt wordt, wordt dan herverdeeld onder de huishoudens en/of bedrijven. Daarnaast moet er een beleid komen om onze industrie te ontkoolstoffen. Want fossiele brandstoffen worden nog te veel gebruikt in de Nederlandse industrie.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen