1-12-2021 Noortje van Campenhout

Pilot zonnepanelen op zee

TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) heeft deze week een proefproject met zonnepanelen op zee goedgekeurd. TNO begon het project met het monteren van flexibele zonnepanelen op flexibele drijvers. De zonnepanelen zijn gebouwd bij de Maasvlakte in Fieldlab Green Economy Westvoorne. De proef op zee volgt nog.

Drijvende PV

Waarom zonnepanelen op zee?

Er worden voortdurend nieuwe oplossingen voorgesteld om in Nederland meer groene stroom op te wekken. En in feite hebben we daar geweldige omstandigheden voor. We hebben namelijk wind langs de kust en veel zon. Ook de zee is een bron van energie, want deze staat altijd in beweging en deze beweging is natuurlijk. Het opwekken van groene energie is van cruciaal belang, omdat fossiele brandstoffen schaars worden.

Tijdens het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland toegezegd de CO2-uitstoot fors terug te dringen. Een van de meest recente concepten is het bouwen van zonneparken op zee. De pilot Oostvoornse Meer maakt deel uit van het innovatie-initiatief Solar@Sea II, dat loopt tot de zomer van 2022. Het is de eerste stap is op weg naar commercieel haalbare zonnepanelensystemen op zee.

 

Wat houdt het precies in, zonnepanelen op zee?

Eigenlijk geeft de naam al duidelijk aan dat de zonnepanelen op de zee worden geplaatst. Het voorstel is om dan een drijvende zonnecentrale te bouwen die 15 kilometer uit de kust gelegen is. Hier zie je vanaf het strand niks van. Op dit moment wordt de eerste drijvende zonnecentrale ontwikkeld, die voor de kust van Scheveningen zal worden geplaatst. Deze centrale kan dan worden uitgebreid met windmolens waardoor er een aanzienlijke hoeveelheid groene energie kan worden opgewekt op een relatief klein oppervlak. Bestaande windparken op zee kunnen ook aangevuld worden met zonnepanelen. Deskundigen schatten dat als 5 tot 10% van de Noordzee kan worden benut voor het opwekken van elektriciteit, Nederland van groene energie kan worden voorzien.

 

Waarom zijn zonnepanelen op zee een goed idee?

Nederland is een klein dichtbevolkt land. Als gevolg daarvan is er een schaarste aan grond voor windmolen- en zonnepaneleninstallaties. Daarnaast spreekt het uiterlijk van deze wind- en zonneparken niet iedereen aan. Hierdoor kan het vinden van een plek die niemand in de weg staat een uitdaging zijn. Zonnepanelen op zee zijn daarom een goede oplossing voor Nederland.

Het grootste voordeel is de opbrengst: zonnepanelen die op zee worden geïnstalleerd, hebben een 15% hogere opbrengst dan zonnepanelen die op land worden geïnstalleerd. Dit komt doordat er op zee meer zonlicht is en het zonlicht wordt weerkaatst door de oceaan en de wolken.

Koeler: Een van de grootste tegenstrijdigheden van zonnepanelen is dat wanneer ze warm worden, ze slechter presteren. Het zeewater zal de zonnepanelen op zee afkoelen en ervoor zorgen dat ze nooit een te hoge temperatuur bereiken.

Onzichtbaar: zonnepanelen op zee zijn niet of nauwelijks zichtbaar

 

Zijn er ook nadelen aan deze situatie?

Naast de genoemde voordelen, brengen de zonnepanelen ook nadelen met zich mee. Zo zal de hellingshoek niet juist zijn door de wind, golven en het ontbreken van een steiger. De zonnepanelen kunnen worden ondergedompeld in water en worden aangetast door het zoute water.

 

Bron: NOS