3-06-2022 Noortje van Campenhout

Minimaal energielabel C voor kantoorgebouwen groter dan 100m²

Energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee.

Als het kantoorgebouw op 1 januari 2023 niet voldoet aan de eisen mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Via de volgende link kunt u zien welk energielabel uw kantoor heeft: https://www.ep-online.nl/

 

Wanneer moet een kantoor aan energielabel C voldoen?
- Wanneer het een eigen kantoor is;
- Het geen rijks-provinciaal of gemeentelijk monument is;
- Het kantoorgebouw niet binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt;
- De gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties minimaal 50% van het gebouw is;
- De totale gebruiksoppervlakte van het kantoor gebouw minimaal 100 m2 is.  

Heeft u een kantoor dat verduurzaamd moet worden om energielabel C te krijgen? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte bij ons aan.

Bron: RVO