25-10-2021 Noortje van Campenhout

Bron boring voor de Nibe-S serie

Om toegang te krijgen tot deze ondergrondse energie is een bronboring noodzakelijk, maar wat houdt dit in?

Nibe

Water/water-warmtepompen van NIBE maken gebruik van de energie die in de grond is opgeslagen om uw huis warmte en eventueel ook warm tapwater te geven, maar ook een aangename verkoeling op warme zomerdagen.

Om toegang te krijgen tot deze ondergrondse energie is een bronboring noodzakelijk. Een bronboring is een methode die gebruikt wordt om uw eigen bron via grondwater te verkrijgen.  In Nederland is het boren van een bron vrijwel overal mogelijk. Op diverse plaatsen, waaronder waterwingebieden, is boren verboden. Wilt u weten of u een bron voor u kunt laten slaan? Stuur ons de locatie waar de put geboord moet worden, dan kijken wij of het te doen is.

Een bronboring moet met een machineboring worden gegraven als een grotere capaciteit gewenst is. Een machinaal geboorde put kan grondwaterdieptes tot 150 meter bereiken. Onder andere de bodemlagen bepalen de diepte van een put. In de volgende video wordt gedemonstreerd hoe een machinale put wordt geboord.