15-04-2022 Noortje van Campenhout

Brandgevaar bij zonnepanelen

Er is een tijd geweest waarin er veel onduidelijkheid was naar branden veroorzaakt door zonnepanelen. Als gevolg daarvan heeft een aantal deskundigen zich over de situatie gebogen. Inmiddels is er meer duidelijkheid over het ontstaan van deze branden. Bent u benieuwd hoe een brand ontstaat door zonnepanelen? En of u zich zorgen zou moeten maken om uw panelen? U leest het in onze blog.

Brand (1)

Komt brand door zonnepanelen vaak voor?
De zonne-energiesector breidt zich snel uit. Solar Magazine meldde eerder dit jaar dat er meer dan 1,5 miljoen huizen zonnepanelen op het dak hebben liggen. Ondanks het feit dat zonnepaneelbranden af en toe het nieuws halen, blijkt de situatie in de praktijk mee te vallen. Volgens onderzoek van TNO komt brand slechts bij 0,014% van de installaties voor. Hoewel het een relatief kleine kans is, blijft elke brand door zonnepanelen er één te veel.

Waardoor ontstaat brand bij zonnepanelen?
Er zijn verschillende experts die onderzoek gedaan hebben naar branden veroorzaakt door zonnepanelen, waaronder: TNO, RTL, Branchevereniging Holland Solar en Dutch New Energy Research. Uit deze onderzoeken kwamen verschillende oorzaken, deze zullen we hieronder toelichten. Een belangrijke conclusie is dat in alle gevallen de brand zich onder de zonnepanelen verspreidde.

Connectoren en onvakkundigheid
Hoewel niet bij iedere zonnepaneel gerelateerde brand een duidelijke oorzaak vastgesteld is, schatten schade-experts in dat 80 tot 99 procent van de problemen veroorzaakt wordt door de connectoren. Dat zijn kleine stekkertjes die de panelen en verlengkabels op het dak met elkaar verbinden. Het gebruik van connectoren van verschillende merken in één verbinding en het onvakkundig monteren van stekkers komen vaak als oorzaak naar voren. Dit komt, omdat wanneer er geen goede verbinding is de warmte zich als het ware opstapelt. Het gevolg hiervan is dat de zonnepanelen warmer worden, deze temperatuur kan oplopen tot wel zeventig graden, met brand als gevolg. Daarbij komt ook dat de achterkant van het zonnepaneel vaak van kunststof gemaakt is, hierdoor kan het vuur zich als een lopend vuurtje verspreiden over alle zonnepanelen.

Er bestaan 4 soorten PV-systemen:
- Systemen op platte daken;
- Op-dak systemen;
- In-dak systemen;
- Grond- of watergebonden systemen (zonneparken).

In-dak-panelen
Eén derde van de branden treedt op bij in-dak zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die niet op de dakpannen liggen, maar in plaats van de dakpannen het dak vormen. De branden bij in-dak-zonnepanelen lijken ook voornamelijk te komen door de connector als oorzaak. Daarnaast zijn er voor dit type panelen, hoewel deze technologie steeds populairder wordt, vooral bij nieuwbouwwoningen, nog geen wettelijke voorschriften voor zaken als ventilatie en minimumafstand.

Brandbaarheid zonnepanelen
Van de branden die werden onderzocht, breidde geen enkele zich ver uit voorbij het zonnepanelenveld. Dit komt, omdat de brandveiligheid van zonnepanelen die op de markt worden gebracht, is getest. De mate waarin zonnepanelen brandwerend zijn, kan wel verschillen. De brandwerendheid wordt onderverdeeld in drie categorieën: brandklasse A, B en C. Klasse A is hierbij het meest brandwerend en C het minst.

Er worden twee tests gebruikt om de mate van brandwerendheid te meten: de vlamverspreidingstest en de brandtest. Bij de vlamverspreidingstest wordt, zoals de naam al zegt, gekeken of de zonnepanelen het vermogen hebben om de vlammen verder te verspreiden. Bij de brandtest wordt nagegaan of het zonnepaneel zal verbranden of doorbranden als het wordt blootgesteld aan een externe brand.

Bij de installatie van zonne-energiesystemen moet niet alleen rekening worden gehouden met de ontvlambaarheid van de zonnepanelen, maar ook met dat van de dakbedekking.

Kan brand voorkomen worden?
Er zijn verschillende belangrijke stappen om de kans op brand bij uw zonnepanelen te minimaliseren, namelijk:

 • Laat een gespecialiseerde installateur uw zonnepanelen installeren
  Brand moet ten alle tijden voorkomen worden. Daarom is het belangrijk dat alles wat met elektriciteit in uw huis te maken heeft, correct wordt uitgevoerd. Schakel daarom een deskundige installateur in die bekend is met zonnepanelen, omvormers en meterkasten. Probeer daarom niet te besparen op installatiekosten door het zelf zonder kennis en ervaring te proberen.
 • Kies voor kwaliteit
  Kies voor panelen die voldoen aan de strengste Europese veiligheidseisen en -richtlijnen. A-merk panelen voldoen hier vaak aan, terwijl panelen die echt veel goedkoper zijn vaak uit relatief kleine Chinese fabrieken komen met een beperkte testafdeling. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd goed gewaarborgd.
 • Kies voor connectoren en contrastekkers van één systeem
  TNO beveelt naar aanleiding van hun onderzoek aan om zoveel mogelijk verbindingen en bijbehorende connectoren van dezelfde fabrikant te gebruiken. Het combineren van systemen kan leiden tot overgangsweerstanden, inwendige vlambogen, warmteontwikkeling en uiteindelijk brand.
 • Ga verstandig om met het systeem
  - Houd de omvormer stofvrij.
  - Let op de kabels tijdens het verbouwen van je huis.
  - Plaats een rookmelder in de buurt van de omvormer.
  - Verwijder begroeiing onder en rondom je zonnepanelen.
  - Houd de zonnepanelen goed bereikbaar voor onderhoud en inspectie