9-03-2021 Administrator

Aarde.nl roept op: stem duurzaam!

De Tweede Kamer-verkiezingen komen eraan en duurzaamheid is dit jaar een belangrijk onderwerp voor veel partijen. We zetten voor jullie partijen op een rijtje die het welzijn van de Aarde hoog in het vaandel hebben. Dan bent u er straks zeker van dat u een verantwoorde keuze maakt!

Stemmen

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wordt door velen beschouwd als de meest groene partij in de verkiezing. Zij pleiten voor autovrije binnensteden, een reductie van de veestapel van 75 procent, een CO2 belasting, hogere vliegbelasting, de focus op duurzame energie, subsidies voor het opwekken en opslaan van duurzame energie op wijkniveau en meer duurzame landbouw en gezond voedsel. Dit is natuurlijk niet het hele verkiezingsprogramma, maar u krijgt zo een goed idee van de duurzame voornemens van deze partij.

GroenLinks
GroenLinks doet haar naam eer aan. Deze groene partij pleit voor snelle treinverbindingen door heel Europa om zo vliegverkeer te minderen, een halvering van de veestapel, meer groen in stedelijke gebieden, gemeentelijke steun bij het overstappen naar aardgasvrij wonen en ondersteuning voor boeren die willen verduurzamen. Daarnaast wil GroenLinks ook dat Nederland koploper wordt in de ontwikkeling van groene waterstof.

D66
D66 legt veel focus op duurzame energie en warmte. Zo zouden er volgens hen meer windmolens op zee moeten komen en meer zonnepanelen op daken. Zou er een prijs moeten komen op de uitstoot van broeikasgassen en stikstof, zouden ze ook in oude woonwijken over moeten stappen naar duurzame warmte en, als dit niet mogelijk is, naar hybride warmtepompen en zouden de subsidies voor het isoleren van woningen moeten blijven. Daarnaast wil D66 meer groen in stedelijke gebieden, meer biodiversiteit en betere bescherming van bestaande natuur.

ChristenUnie
De ChristenUnie heeft ook veel duurzame standpunten. Landbouw, verkeer en industrie zouden volgens de ChristenUnie een substantiele bijdrage moeten leveren aan de afname van CO2-uitstoot. Daarnaast wordt er veel focus gelegd op de natuur. Zo wil de ChristenUnie dat er in Nederland 10% meer bos aan wordt gelegd, moet er meer groen komen in stedelijke gebieden, zou de biodiversiteit omhoog moeten en moet er structureel meer geld naar de natuur. Wanneer het over zonne- en windenergie gaat is de ChristenUnie heel duidelijk: er moet meer geïnvesteerd worden in duurzame energie en warmte.

Ook al is dit een beknopt overzicht van de duurzame verkiezingspunten van enkele partijen, we hopen u hiermee een beetje te hebben geholpen bij uw uiteindelijke keuze!

Vindt u een gezonde Aarde net zo belangrijk als wij? Stem dan duurzaam!

Weten wat bij u mogelijk is?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen